پشت صحنه : ساخت دکور برنامه تلویزیونی ۰۵۱

این برنامه ترکیبی با حضور بازیگرانی مثل لیندا کیانی و امیرحسین آرمان برگزار از تلویزیون نمایش داده شد.