پشت صحنه: ساخت دکور برنامه تلویزیونی

پشت صحنه ساخت دکور

پشت صحنه : ساخت دکور برنامه تلویزیونی ۰۵۱ این برنامه ترکیبی با حضور بازیگرانی مثل لیندا کیانی و امیرحسین آرمان برگزار از تلویزیون نمایش داده شد.